استخدام آبدارچى خانم در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : همه‌استان‌ها
شهر : همه‌شهرها
میزان حقوق : توافقی
با سلام،به یک خانوم موجه و منضبط جهت امور پذیرایى و نظافت با سابقه کارى و ضامن معتبر در یه دفتر کار ساختمانى نیازمندیم
دسته شغلی : استخدام آبدارچی

استخدام های بیشتر