استخدام آبدارچی آقا در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به یک نیروی خدماتی آبدارچی آقا جوان حداکثر 35 ساله با ظاهری آراسته و موجه دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
جهت کار در یک شرکت معتبر در محدوده هفت تیر خیابان قائم مقام با بیمه و مزایا
خدمات برای واحد مدیریت و مدیر عامل میباشد در نتیجه، سابقه کار خدمات مدیریتی الزامی میباشد.
مشخصات خود را فقط به واتساپ این شماره بفرستید.
دسته شغلی : استخدام آبدارچی

استخدام های بیشتر