استخدام آبدارچی در املاک در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 1,500,000
استخدام
آبدارچی املاک
ساعت کاری .
9 صبح شروع ب کار
حقوق 1500
بدون جای خواب
مدیریت کیوان
دسته شغلی : استخدام آبدارچی

استخدام های بیشتر