استخدام آشپز، کارگر ساده در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
استخدام تعدادی کارگر ساده و کباب زن جهت رستوران با حقوق ثابت و صبحانه و ناهار و شام و جای خواب

استخدام های بیشتر