استخدام آشپز و کمک آشپز در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
با آپارتمان کارگری برای خواب و استراحت پرسنل

استخدام های بیشتر