استخدام آشپز و کمک آشپز در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به یک آشپز ماهر و کمک آشپز جهت کار درکترینگ با حقوق مکفی, جای خواب, مرخصی با حقوق نیازمندیم.

استخدام های بیشتر