استخدام آشپز و کمک آشپز در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
باسلام به یک اشپز ویک کمک اشپزماهر ایرانی پز
نیازمندیم
سه وعده غذا وجای خاب
ترجیحاشهرستانی
منطقه١٩

استخدام های بیشتر