استخدام ابزار زن سنگ کابینت و کارگر در شهرری

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : شهرری
میزان حقوق : توافقی
به یک نفر ابزار زن ماهر و یک نفر نیمه ماهر یا کارگر ساده جهت ابزار زدن لب سنگ کابینت با حقوق و مزایای عالی و جای خواب نیازمندیم

استخدام های بیشتر