استخدام استاد کار بلوک زن در پاکدشت

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : همه‌استان‌ها
شهر : همه‌شهرها
میزان حقوق : توافقی
به یک استادکاربلوک زن نیازمندیم
باامکانات وجای خواب
زمین درمرکزشهر میباشد ودسترسی اسان به همه چی هست
زمین7هزارمترهست سکو500مترمیباشد
کاربه صورت کنترات میباشد
پیامک پاسخگونیستم
عدم اعتیاد داشته باشه

استخدام های بیشتر