استخدام بازیگر در آموزشگاه الفبای هنر در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
شما با شرکت در این کارگاه بازیگری که مستقیما توسط آموزشگاه الفبای هنر تهران برگزار می شود

می توانید علاوه بر آموزش صحیح و آکادمیک
رشته بازیگری، فرصت بی نظیر برای همکاری با پروژه های تئاتر و تصویر را تجربه کنید همچنین در انتهای دوره مدرک بازیگری معتبر زیر نظر آموزشگاه تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران را دریافت کنید.
.
مدیرمسئول و مدرس اصلی دوره
جناب آقای مهدی صلاحی هستند که با جستجوی نام ایشان در گوگل می توانید کلیه سوابق هنری وی را مطالعه کنید.
.
تمرینات آماده سازی جسمانی بازیگر
تمرینات مرتبط با فن بیان و سخنوری
تمریناتی برای تقویت نیروی تخیل و خلاقیت در بازیگری
تمرینات برای حس گیری و بازیابی احساسات حقیقی نقش
تحلیل و شناخت متن جهت ایفاء بهتر آن
کار بر روی نقش های کارگاهی در کلاس
آشنایی با ارکان سازنده تئاتر و سینما و ...

بخشی از سرفصل های آموزشی این دوره را
در بر می گیرند.

استخدام های بیشتر