استخدام بازیگر در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
فراخوان همکاری سینمایی خون شد

یکشنبه 77

کارگردان مسعود کیمیایی

بازسازی_قیصر
کار سه روز طول میکشد .
چهره تمامیه عزیزان دیده خواهد شد


آقا 20 الی 60 سال با چهره_معمولی

لباس شلوار پارچه ای پیراهن پارچه ای استین بلند

کسانی که صد در صد هستند کلمه بیمارستان را ارسال کنند


بازیگران سیامک انصاری سعید اقا خانی نسرین مقانلو هومن برق نورد
دسته شغلی : استخدام بازیگر

استخدام های بیشتر