استخدام برقکار حرفه ای در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
استخدام آقا برقکارحرفه ایی
با سابقه باحقوق ثابت نیازمندیم
در شرکت مهندسی
فقط تماس پاسخگو هستم
آدرس خیابان پیروزینبش پرستار
بین بستنی شاد و بانک ملی
پلاک 254
طبقه سوم
دسته شغلی : استخدام برقکار

استخدام های بیشتر