استخدام برقکار در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
ب یک نیروی برق استاد کار جهت کار در ساختمان نیازمندیم بدون بیمه و جای خواب روز مزدی تسویه میگردد
دسته شغلی : استخدام برقکار

استخدام های بیشتر