استخدام بسته بند، وسط کار خانم در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 1,400,000
ساعت کار از هشت تا شش پنج شنبه ها تا ساعت چهار محل کار بازار تهران حقوق 1400 تولیدی لباس زیرشرایط سنی تا 42 سال

استخدام های بیشتر