استخدام بسته بند خانم در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به جند نفر خانم جهت بسته بندی فوری نیازمنیم
دسته شغلی : استخدام بسته بند

استخدام های بیشتر