استخدام بسته بند خانم در شهرری

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : شهرری
میزان حقوق : توافقی
به تعدادی بسته بندی خانم جهت کار در تولیدی معتبر با حقوق ثابت
مزایا و نهار نیازمندیم
دسته شغلی : استخدام بسته بند

استخدام های بیشتر