استخدام بسته بند در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 2,200,000
تعدادی نیروی ساده بسته بندی قطعات خودرو
8تا5 حقوق مطابق وزارت کار با اضافه کار دومیلیون ودویست ب بالا
وعده غذایی بیمه جای خواب عیدی پاداش و سنوات شامل میشود.
توضیحات بیشتر تماس
دسته شغلی : استخدام بسته بند

استخدام های بیشتر