استخدام بسته بند در قرچک

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : قرچک
میزان حقوق : 1,200,000
به یک نفر همکار خانم جهت کار در بسته بندی شلوار نیازمندیم. با حقوق ماهیانه 1200000 تومان .
خیرآباد ورامین
دسته شغلی : استخدام بسته بند

استخدام های بیشتر