استخدام بسته بند و برشکار در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به تعدادی بسته بند نیازمندیم جهت بسته بندی شلوار زنانه و یک برشکار ماهر نیازمندیم محدوده چهارراه استانبول
تماس با ثابت

استخدام های بیشتر