استخدام بسته بند پوشاک در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به تعدادی بسته بند خانوم واقا زبرو زرنگ و تیز با حقوق بالا عیدی وکار دائم نیازمندیم
دسته شغلی : استخدام بسته بند

استخدام های بیشتر