استخدام بسته بند پوشاک در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به تعدادی بسته بند نیازمندیم جهت بسته بندی شلوار زنانه محدود چهارراه استانبول
تماس با تلفن ثابت
دسته شغلی : استخدام بسته بند

استخدام های بیشتر