استخدام تکنسین فنی در ورامین

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : ورامین
میزان حقوق : توافقی
کارگر ساده فنی اشنا به امور اهنگری و جوشکاری سن زیر 30 سال محدوده ورامین -قلعه سین - پیشوا

استخدام های بیشتر