استخدام تکنسین فنی در پاکدشت

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : پاکدشت
میزان حقوق : توافقی
به تعدادی نیروی کار با مدرک دیپلم فنی نیازمندیم.
حقوق و مزایا مطابق وزارت کار و بیمه

استخدام های بیشتر