استخدام جوشکار CO2، کارگر ساده در کارگاه اجاق گازسازی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : پاکدشت
میزان حقوق : توافقی
باسلام،نیازمندجوشکارماهرونیمه ماهرco2وکارگرساده خانم جهت کاردرکارگاه اجاق گازسازی باحقوق و و مزایای خوب به صورت کنتورات یامزدی هستیم،ضمناجای خواب واسه کسایی که دارای ضمانت هستن ،داریم.

استخدام های بیشتر