استخدام خانم در آشپزخانه در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
یک نفر خانم جهت کار در آشپزخانه سه روز آخر هفته جهت همکاری نیاز مندیم ترجیحا غرب تهران
دسته شغلی : استخدام کارگر

استخدام های بیشتر