استخدام خیاط در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
استخدام خیاط مزونی دوز خانم جهت کار در منزل
به ازای هر لباس مبلغ توافق شده پرداخت خواهد شد،
لطفا پیامک ارسال نکنید،
ممنون
دسته شغلی : استخدام خیاط

استخدام های بیشتر