استخدام دکتر متخصص، دکتر عمومی درخانه دندان در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
شعبه جدید dent house خانه دندان
جهت تکمیل تیم درمانی خود نیاز به:
_دندانپزشک عمومی حداقل 5 سال سابقه با پروانه تهران
_دندانپزشک متخصص ترمیمی با پروانه تهران
_دندانپزشک متخصص اندو با پروانه تهران
_دندانپزشک متخصص اطفال با پروانه تهران
دارد.
ارسال رزومه و تعیین قرارملاقات از طریق واتس آپ دکتر فردی انجام گردد.

استخدام های بیشتر