استخدام رئیس دفتر خانم، کارشناس فروش در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
ردیف هاى شغلى مورد نیاز:
١- رئیس دفتر خانم مسلط به نرم افزار هاى وورد و اکسل و مالى
٢- تعدادى کارشناس فروش آقا و خانم جهت تمامى مناطق تهران
مزایا:حقوق ثابت وزارت کار بى قیدو شرط،پورسانت و پاداشهاى فروش
بیمه تامین اجتماعى از روز اول
محل دفتر: افسریه

استخدام های بیشتر