استخدام زیگزال دوز، میاندوز کار خانم در تولیدی تریکو در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به یک زیگزال دوز کار و میان دوز کار خانم برای کار در تولیدی تریکو و محیط شرکتی و امن و آرام نیازمندیم،اولویت با بانوان سر پرست خانواده میباشد.

استخدام های بیشتر