استخدام زیگزال دوز در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به تعدادی زیگزال دوز وبسته بندکار وسطکار خانم جهت همکاری درتولیدی پوشاک زنانه نیازمندیم محیط سالم وتمیز تسویه نقدی
محدوده بازار ایستگاه سعادت

استخدام های بیشتر