استخدام سالن کار، ظرف شور، کارگر ساده در فودکورت آرین در شهرری

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : شهرری
میزان حقوق : توافقی
نیروی تمام وقت یا نیمه وقت برای فودکورت آرین

استخدام های بیشتر