استخدام سالن کار در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
سالن کار با ظاهری آراسته جهت کار در سفره خانه سنتی
دسته شغلی : استخدام سالن کار

استخدام های بیشتر