استخدام سرپرست، مدیر قرارداد حرفه ای در مسکن متراژ در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
مسکن متراژ دارای سه شعبه در تهران با کادر مشاورین حرفه ای، جهت شعبه جردن از مدیران با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.
توانمند در مدیریت جلسات
سابقه مدیریت مشاورین
مسلط به منطقه 3
ظاهر آراسته، متعهد و متخصص
شرایط پرداخت ویژه

استخدام های بیشتر