استخدام سری زن عربی، سالن کار، کارگر ساده در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 1,500,000 - 1,800,000
کافه دمنوش ماهور
مخصوص آقایان
سری زن عربی سری بزرگ و کارگری با سابقه و حرفه ای
حقوق مناسب
جای خواب
حمام
اگر برای دو سه ماه میخوای بیای تماس نگیرید.
نظافت ظاهری، ادب، کاری بودن و حرف شنوی داشتن شرط مهم است.
نظافت شستشو آشپزی چایی پذیرایی و...
کارگر و سالن کار
حقوق 1500000 تومانبرای شروع
افزایش حقوق خواهیم داشت
بعد از 6 ماه بیمه شایدم زودتر
سری زن 1800000 تومان برای شروع
افزایش حقوق خواهیم داشت
بعد از 6 ماه بیمه شایدم زودتر
بعد از مراجعه حضوری تصمیم نهایی برای حضور مشخص میشه
فقط کسانی که تهران هستند تماس بگیرند که امکان مراجعه حضوری براشون فراهم هست.
بلد نیستی، حرفه ای نیستی سر جدت وقت خودم و خودتو نگیر
اگر مطمعنی که همه شرایط رو داری و دلسوزانه کار می کنی رو این موقعیت شغلی حساب کن.

استخدام های بیشتر