استخدام صندوقدار، ویتر خانم در رستوران رفتاری در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
پاره وقت
برای مصاحبه تا ساعت 18 هر روز تشریف بیاورید
به هیچ عنوان تماس نگیرید فقط مصاحبه حضوری
ادرسغرب تهران،دریاچه چیتگر،مجتمع باملند،رستوران رفتاری

استخدام های بیشتر