استخدام صندوقدار آقا در رستوران فرنگی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 1,450,000
یک صندوقدار اقا مسئول دلیوری
آشنا به نرم افزار سپیدز
با ساعت کاری 1030 تا 4
حقوق 1450
جهت رستوران فرنگی
دسته شغلی : استخدام صندوقدار

استخدام های بیشتر