استخدام صندوقدار خانم در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 1,400,000
صندوقدار خانم آشنا به برنامه سپیدز .شیفت ظهر از ساعت 11.50 تا 16.45
ماهی دو روز آف . حقوق 1400
دسته شغلی : استخدام صندوقدار

استخدام های بیشتر