استخدام صندوقدار خانم در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : همه‌استان‌ها
شهر : همه‌شهرها
میزان حقوق : 1,450,000
صندوقدار خانم تک شیفت صبح
ساعت کاری 9 صبح تا 5 بعدازظهر
2 روز در ماه مرخصی
پایه حقوق 1450
دسته شغلی : استخدام صندوقدار

استخدام های بیشتر