استخدام صندوقدار خانم در فروشگاه برک در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
صندوقدار خانم
جهت فروشگاه پوشاک اقایان کت وشلواربرند
مسلط به word یاexel
نیمه وقت و دانشجو نمی پذیریم
ساعت کار 930صبح الی 18
بیمه از ماه دوم
محل فروشگاه خیابان باب همایون فروشگاه برک.
لطفا فقط در واتساپ پیام دهید
دسته شغلی : استخدام صندوقدار

استخدام های بیشتر