استخدام صندوقدار خانم در فود کورت مگامال در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
فود کورت مگامال
شیفت صبح و عصر
دسته شغلی : استخدام صندوقدار

استخدام های بیشتر