استخدام صندوقدار در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به یک خانم یا آقا با ظاهری آراسته جهت صندوقداری نیازمندیم
دسته شغلی : استخدام صندوقدار

استخدام های بیشتر