استخدام صندوقدار در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 2,000,000
ترجیحا آقا..ساکن محدوده ...مجرد
حقوق دو میلیون تومان
بهمراه ناهار
ساعات 6 صبح تا 6عصر
دسته شغلی : استخدام صندوقدار

استخدام های بیشتر