استخدام صندوقدار و کارگر خانم در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به یک صندوقدار و کمک آشپز وکارگر خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم

استخدام های بیشتر