استخدام فروشنده در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به فروشنده آقا تمام وقت حدود سنی 20 الی 30 جهت کار در خشکبار نیازمندیم
دسته شغلی : استخدام فروشنده

استخدام های بیشتر