استخدام فروشنده در فروشگاه لباس در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : همه‌استان‌ها
شهر : همه‌شهرها
میزان حقوق : 1,200,000
به یک فروشنده ماهر با قدرت بیان بالا،ظاهری اراسته و خوش صحبت جهت کار در فروشگاه لباس فروشی مردانه نیازمندیم
ساعت کاری:11الی22
به همراه اضافه کاری ساعتی 5000
حقوق پایه:1200000
باتوجه به قدرت فروش و اضافه کاری حقوق بالاترهم میره
ترجیحا مجرد باشه و دانشجو هم نباشه
دسته شغلی : استخدام فروشنده

استخدام های بیشتر