استخدام فروشنده یا صندوقدار در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
فروشنده مجرب جهت کار در پروتئینی
صندوقدار مجرب جهت کار در اجیل و خشکبار
8-9 ساعت کاری +بیمه + حقوق تا 2 ماه وزارت کاری

استخدام های بیشتر