استخدام قصاب در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به یک کارگر ماهر افغانی یا ایرانی وارد به گوشت مرغ و ماهی برای کار در مغازه نیازمندم
ساعت کار ٨،٣٠ صبح تا ١٠ شب
بدون جای خواب،حقوق مناسب همراه با انعام از مشتری
فقط آدم کار بلد و منظم و متعهد به کار تماس بگیره
منطقه ١٨ ،کوی ١٧ شهریور

استخدام های بیشتر