استخدام قصاب و کارگر مرغ و ماهی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
قصاب ماهر و کارگر مرغ و ماهی نیازمندیم با حقوق عالی نسبت به مهارت شما.

استخدام های بیشتر