استخدام ماسور خانم در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 6,000,000
استخدام تعداد محدودی ماسور ماساژورخانم میتدی و کاربلد همراه با آموزش رایگان و با حقوق حدافل ٦ میلیون ماهانه.
دسته شغلی : استخدام ماساژور

استخدام های بیشتر