استخدام مدیر دفتر در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
یک خانم جوان و تحصیلکرده جهت مدیر دفتر مدیرعامل شرکت ، لطفا مشخصات خود را تلگرام نمایید

استخدام های بیشتر